Komend: Zutphen Concreet

Zutphen Concreet is een unieke kunstmanifestatie in Zutphen gedurende de maanden juni, juli en augustus 2019. Op en in verschillende locaties in de binnenstad van Zutphen worden beelden, schilderijen, glas en andere objecten of kunstwerken geëxposeerd die gemaakt zijn volgens de gedachte van 'concrete kunst' zoals verwoord* door kunstenaar Theo van Doesburg in 1930. Wereldwijd zijn er dagelijks nog kunstenaars bezig met het realiseren van concrete kunst en met deze manifestatie willen Dat Bolwerck en Marspoort Galerie landelijk aandacht aan deze kunstvorm geven. Zo hopende iets meer van het concrete als kiem in Zutphen te planten.

Door ervaren curatoren Eef de Graaf en Roland de Jong Orlando zijn 38 landelijk en internationaal werkende kunstenaars geselecteerd om deel te nemen aan de tentoonstelling: Lolke van der Bij, Bob Bonies, Wim Borst, René van den Bos, George Broft, Herman Coppus, Liesbeth Crooijmans, Jan van Duijnhoven, Robbert de Goede, Ardje Graaf, Eef de Graaf, Kuno Grommers, Nel & Fred Haringa & Olijve, Ewerdt Hilgemann, Rity Jansen Heijtmajer, Arjan Janssen, Roland de Jong Orlando, Huibertje Kant, Anneke Klein Kranenbarg, Els Van 't Klooster, Let de Kok, André van Lier, Marus van der Made, Riki Mijling, Simon Oud, Tineke Porck, Cees Post, Henk van Putten, Rinus Roelofs, Ingrid Roos, Henk Rusman, Tonneke Sengers, Henk van Trigt, Marco van Trigt, Helen Vergouwen, Coen Vernooij, Yahya Youssef, Piet van Zon.

Naast het exposeren van deze specifieke kunst wordt vanuit verschillende invalshoeken ook het fenomeen 'Concreet' belicht, zowel poëtisch (concrete poëzie), filosofisch, spiritueel als wetenschappelijk. Tevens zal er een bijzonder concert gegeven worden met muziek die vanuit de gedachte van de concrete principes is gecomponeerd.

EXPOSITIE: 15 juni tot en met 18 augustus 2019
OPENING: zaterdag 15 juni om 14 uur

LOCATIES: Dat Bolwerck, Marspoort Galerie en Herman Krans advocaat. Verder wordt gestreefd naar het plaatsen van buitenwerken op het Oude Bornhof, op de Bleek, op het binnenplein van de Burgerzaal en in de tuin van Dat Bolwerck.

Vrij toegankelijk op woensdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur - sommige locaties hebben andere openingstijden, dit zal op de website vermeld worden


*Concrete kunst is een aanduiding die in 1930 geïntroduceerd werd door Theo van Doesburg voor abstracte kunst die universeel duidelijk moest zijn en het product moest zijn van de bewuste, rationele geest van een kunstenaar. In de praktijk is concrete kunst synoniem geworden voor abstract geometrische kunst. Door kunstkenners wordt concrete kunst ook wel concretivisme genoemd.