Exposities


De exposities zijn te bezichtigen op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10.30 tot 17.00 uur of op afspraak.

V L I N D E R - & B O L W E R C K
Vlinderwerk zijn onze huisdichters. Zij openen, vaak in gezelschap van musici, regelmatig exposities. Vlinderwerk legt verbinding tussen beeldende kunst, filosofie, muziek en poëzie in Dat Bolwerck.
Meer informatie