Zutphen Concreet

Lolke van der Bij • Bob Bonies • Wim Borst • René van den Bos • George Broft • Herman Coppus • Liesbeth Crooijmans • Jan van Duijnhoven • Robbert de Goede • Ardje Graaf … Read More

Rolina Nell ‘zij zei’

“Mijn werk ontstaat door waarneming en interactie met de omgeving en het dagelijks leven. Intuïtie en verbeelding spelen hierbij een belangrijke rol. Vrouwen en meisjes staan centraal in mijn werk, afgeleid van mijn eigen vrouw-zijn. … Read More

‘Licht en dimensie’

Met de opkomst van led, heeft de lichtkunst als kunstvorm een grote groei doorgemaakt. In de expositie ‘Licht en dimensie’ zijn lichtkunstwerken te zien van kunstenaars die verschijningsvormen van licht verbeelden.

Draaglijke leegte

Linde Leijh studeerde in 2006 af aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Licht, schaduw, ruimtelijkheid en perspectief zijn belangrijke elementen in haar werk.

Textures

Merijn Bisschops is componist, maar sinds enige jaren ook actief als fotograaf en filmer en streeft ernaar om totaalkunstwerken te creëren waarin de diverse kunstvormen op een logische en onlosmakelijke manier met elkaar verweven zijn. … Read More

Levende lijnen van Carien Engelhard

Carien Engelhard tekent wat haar fascineert in de directe groene leefomgeving. Bladeren en hun nerven, wortelstelsels, stammen, takken. Dat kan dicht bij huis zijn in Zutphen maar ook in Zuid- Amerika of in Azie. Deze … Read More

Stille ruimtelijke verkenningen

Je wilt voorbij het platte vlak, binnengaan in de drie dimension ruimte, naar de laag erachter en erin. Daar waar je nooit echt kunt komen, maar wat wacht op verkenning. Een innerlijke beleving die je … Read More